کورد پاتوق | 1200عضو به بزرگترین شبکه اجتماعی: کورد پاتوق | 1200عضو خوش آمدید.کورد پاتوق به شما کمک میکند تا با دوستان خود در ارتباط باشید، و تازه های زندگی خود برای برای هم به اشتراک بگذارید http://kurd-chats.ir 2020-10-24T07:47:42+01:00 text/html 2020-05-15T20:56:41+01:00 kurd-chats.ir بهروز احمدزاده کورد روم http://kurd-chats.ir/post/28 <div><a href="/" target="" title="کورد روم">کورد روم</a></div><div>کورد روم</div><div>روم کوری</div><div>روم کورد<br></div><br> text/html 2020-05-15T20:51:28+01:00 kurd-chats.ir بهروز احمدزاده کوردیش چت http://kurd-chats.ir/post/27 <div><a href="/" target="" title="کوردیش چت"> کوردیش چت</a></div><div>کوردیش پاتوق</div><div>کوردیش چت</div><div><br></div><br> text/html 2019-01-24T06:45:05+01:00 kurd-chats.ir بهروز احمدزاده مهاباد چت http://kurd-chats.ir/post/26 <div><a href="http://www.kord-patogh.ir" target="" title="مهابادچت"> مهاباد چت</a></div><div>مهاباد چت<br></div> text/html 2019-01-24T06:41:18+01:00 kurd-chats.ir بهروز احمدزاده سردشت چت http://kurd-chats.ir/post/25 <div><a href="http://www.kord-patogh.ir" target="" title="سردشت چت"> سردشت چت</a></div><div>سردشت چت<br></div><br> text/html 2019-01-24T06:38:08+01:00 kurd-chats.ir بهروز احمدزاده کوردستان چت http://kurd-chats.ir/post/24 <div><a href="http://www.kord-patogh.ir" target="" title="کوردستان چت"> کوردستان چت</a></div>کوردستان چت<br> text/html 2019-01-24T06:30:02+01:00 kurd-chats.ir بهروز احمدزاده کورد پاتوق http://kurd-chats.ir/post/23 <div><a href="http://www.kord-patogh.ir" target="" title="کورد پاتوق">کورد پاتوق</a></div><div>کورد پاتوق</div><div>کوردپاتوق<br></div><br> text/html 2018-12-25T05:24:39+01:00 kurd-chats.ir بهروز احمدزاده کوردیش چت http://kurd-chats.ir/post/22 کوردیش چت text/html 2018-12-25T05:20:08+01:00 kurd-chats.ir بهروز احمدزاده کوردیش پاتوق http://kurd-chats.ir/post/21 کوردیش پاتوق text/html 2018-06-27T20:47:35+01:00 kurd-chats.ir بهروز احمدزاده موز چت http://kurd-chats.ir/post/20 <div> موز چت</div><div>چت روم موز</div><div>چت موز<br></div> text/html 2018-06-27T20:44:38+01:00 kurd-chats.ir بهروز احمدزاده پارک چت http://kurd-chats.ir/post/19 <div> پارک چت</div><div>چت روم پارک</div><div>پارک</div><div>چت پارک</div><div>چتروم پارک<br></div> text/html 2018-01-09T07:09:37+01:00 kurd-chats.ir بهروز احمدزاده کورد پاتوق |کُرد پاتوق | چت روم|کرد چت |کردچت|مهاباد چت |چت - کورد پاتوق |کُرد پاتوق | چت روم|کرد چت |کردچت|مهاباد چت |چت روم کردها |چت روم |چت |چت کردن |سنندج چت |بانه چت| بوکان چت|سوما چت | سقز چت|کردپاتوق|کرد پاتوق |چت http://kurd-chats.ir/post/17 <span class="st"><span dir="rtl"><em><a href="http://www.kord-patogh.ir" target="" title="کورد پاتوق"><em>کورد پاتوق</em> |کُرد <em>پاتوق</em> | چت روم|<em>کرد</em> چت |کردچت|مهاباد چت |چت - <em>کورد پاتوق</em> |کُرد <em>پاتوق</em> | چت روم|<em>کرد</em> چت |کردچت|مهاباد چت |چت روم کردها |چت روم |چت |چت کردن |سنندج چت |بانه چت| بوکان چت|سوما چت | سقز چت|کردپاتوق|<em>کرد پاتوق</em> |چت</a></em></span></span> text/html 2018-01-09T06:58:42+01:00 kurd-chats.ir بهروز احمدزاده بانه چت http://kurd-chats.ir/post/15 <div> <a href="http://www.kord-patogh.ir" target="" title="بانه چت">بانه چت </a></div><div>بانه چت<br></div><br> text/html 2018-01-09T06:56:17+01:00 kurd-chats.ir بهروز احمدزاده ارببا چت http://kurd-chats.ir/post/14 ارببا چت text/html 2018-01-09T06:55:25+01:00 kurd-chats.ir بهروز احمدزاده قلب چت http://kurd-chats.ir/post/13 قلب چت text/html 2018-01-09T06:49:46+01:00 kurd-chats.ir بهروز احمدزاده پیرانشهر چت http://kurd-chats.ir/post/12 پیرانشهر چت